Per professors i alumnes.

Als professors que donem classes d’assignatures col.lectives, ensembles instrumentals, bandes i formacions més grans com big band, ens passa sovint, que ens és difícil trobar el tipus de material pedagògic amb continguts ideals per a la nostra formació. Moltes vegades hem de fer marxa enrere ja que ens trobem amb parts massa difícils instrumentalment, problemes amb els registres dels trompetes (sobre tot del “lead”), exigències rítmiques complexes…Aquesta col.lecció de vuit peces per a diferents tipus de formacions mitjanes i grans, ha intentat cuidar molt aquest aspecte i proporcionar un material que tingui present aquests i altres detalls. En aquest cas, el projecte està direccionat per als estudiants de grau professional (edats aproximada d’entre 15 a 18 anys), formacions amateurs i, inclòs, per 1er i 2º curs de grau superior.

Les formacions són flexibles com a consequencia de que no sempre tindrem l’oportunitat de treballar amb banda gran. A la col.lecció trobarem format big band, small big band i ensemble big band.

Partitures substitutes de…

Flauta. El paper de flauta conté la part del saxo alt 1 , escrita octava alta. Es pot tocar, al marge de que tinguem saxo o no. Evidentment, serà el director qui decidirá si modifica alguna octava d’un passatge en funció del nivell dels instrumentistes.

Clarinet: Toca el paper del saxo alt a la mateixa octava o modificant-la depenent dels meus criteris personals a tenor del registre, complexitat del passatge…

També hi ha paper per saxo alto 3, quan l’arranjament té (AATT), donat que amb alumnes de 14,15,16 anys és més comú l’us de l´alt que del tenor.

Però tambe ens trobem el contrari, és a dir, per les formacions de saxos (AAAT) incloem paper de saxo tenor substitut de saxo alt 3.

El saxo soprà, és el mateix paper que pot tocar el clarinet, però no canviant mai d’octava.

També hem editat parts de nivell molt bàsic,(per a saxo alt, trompeta i trombó) per alumnes que vulguin tenir l’experiència enorme de tocar, junt amb companys més experimentats, amb una big band

Amb el llibre, adjuntem un cd amb l’audio dels temes. Aquest cd va ser gravat, en la seva gran majoría, per alumnes d’entre 13 a 18 anys i us pot ser de gran ajuda pedagògica.

Gaudiu-ne!.

Alfons Carrascosa

Para profesores y alumnos

A los profesores que damos clase de asignaturas colectivas, ensembles instrumentales, bandas y formaciones más grandes como big band, nos pasa a menudo, que nos cuesta encontrar el tipo de material pedagógico con contenidos ideales para nuestro grupo orquestal. Muchas veces hemos de dar marcha atrás después de adquirir las partituras ya que estas no responden a nuestras expectativas, ya sea por un nivel instrumental demasiado elevado o excesivamente sencillo, problemas con los registros, especialmente con los metales y más concretamente con la 1ª voz (lead), demasiada exigencia rítmica…

Esta colección de 8 composiciones originales para diversas formaciones, ha intentado tener muy presente estos detalles. Son arreglos de diferentes estilos y tempos, de un nivel exigente, direccionado a nivel académico a estudiantes de grado medio/profesional ( edades aprox de 14 a 18 años) e incluso para 1er y 2º curso de grado superior y en general a cualquier formación donde la música moderna y el jazz estén presentes en sus repertorios.

Las formaciones son flexibles como consecuencia de que no siempre contaremos (en el caso de una escuela o Conservatorio) con el número de alumnos para completar la banda. En la colección encontramos formato de big band standard, small big band y ensemble instr.

Partes sustitutas de…

Flauta. El papel de flauta (opcional) contiene la parte de saxo alto 1, escrita octava alta. Se puede tocar al margen de que tengamos sax alto 1 o no. Se podría modificar alguna octava de un pasaje determinado siempre y cuando el director lo crea oportuno teniendo en cuenta el nivel del/la flautista.

Clarinete. Toca el papel del saxo alto 1 en la misma octava (dobla al alto o lo sustituye)

También hay papel para saxo alto 3, (sustituye o dobla al tenor 1) cuando el arreglo tiene (AATT) o para saxo tenor sustituto de alto 3 cuando la formación es (AAAT).

El saxo soprano, es el mismo papel que el del clarinete, pero nunca modifica la octava.

También hemos editado partes instr de nivel básico (para saxo alto, trompeta y trombón) con el propósito de “invitar” a alumnos menos experimentados o más pequeños de edad, a tener la gran experiencia de participar en una formación orquestal.

Con el libro incluimos un cd con el audio de los temas. Este cd fue grabado, en su gran mayoría, por alumnos de entre 13 y 18 años. Os puede ser de gran ayuda.

Disfrutadlo!!

Alfons Carrascosa